Preloader
 

Om Ginsbo | Valentin

” Vi tager hjertet med på jobbet. Vi brænder for vores arbejde og for at skabe de bedst mulige vilkår for de mennesker, der står på kanten af arbejdsmarkedet – Denne passion er omdrejningspunkt for alt hvad vi gør – og baggrunden for, hvorfor vi har skabt Ginsbo | Valentin.”Vores MISSION:

 • at yde faglig og professionel rådgivning og konsulentbistand inden for beskæftigelsesområdet.
 • at yde støtte til de mennesker, der står på kanten af arbejdsmarkedet og har behov for en afklaring af deres fremtidige arbejdsliv.
 • at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder, under hensyntagen til og med respekt for dennes ressourcer og integritet.
 • at navigere i feltet og samspillet imellem individ, arbejdsgiver og den offentlige forvaltning, under størst mulig hensyntagen til alle parter.
 • at hjælpe virksomheder med at fastholde medarbejdere ved længerevarende fravær.

Vores VISION:

 • at være kendt for en faglig og professionel tilgang.
 • at være den mest nærværende, nytænkende og imødekommende rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for beskæftigelsesområdet og for private virksomheder.
 • at være den mest eftertragtede samarbejdspartner indenfor beskæftigelsesområdet.

Vores VÆRDIER:

 • Rummelighed
 • Nysgerrighed
 • Loyalitet
 • Uvildighed
 • Troværdighed
 • Respekt

Team

Malene Ginsbo

Socialfaglig konsulent & Partner

Malene Ginsbo er uddannet socialformidler i 2003 samt psykiatrivejleder i 2022. Malene har fra 1997 og frem til 2008 arbejdet inden for beskæftigelsesområdet i offentligt regi, hvor hun i de senere år havde særligt fokus på sygedagpengeområdet.

De seneste 12 år, inden Malene blev selvstændig, arbejdede hun som socialfaglig konsulent hos anden aktør, hvorfra hun også har erfaring som socialfaglig leder og afdelingsleder.

Kontakt Malene

Christine Valentin

Socialfaglig konsulent & Partner

Christine Valentin er uddannet socialrådgiver i 2007, coach- og stresscoach i 2015 og i 2022 har hun uddannet sig til Psykiatrivejleder. Christine har frem til 2011 arbejdet i offentligt regi inden for beskæftigelsesområdet med særligt fokus på sygedagpengeområdet.

Derudover har Christine 8 års erfaring inden for pensions- og forsikringsbranchen med blandt andet tilkendelse af udbetaling ved tab af erhvervsevne, ligesom hun i en årrække har været projektkoordinator for et stort fastholdelsesprojekt. Christine har ligeledes erfaring som socialfaglig konsulent ved anden aktør.

Kontakt Christine