Preloader
 

Et godt valg til sagshåndtering

Et godt valg til sagshåndtering

Hos Ginsbo l Valentin har vi et stort ansvar for vores borgeres sager, og med mange igangværende sager, er det nødvendigt at bruge et GDPR-kompatibelt system til at håndtere alle dokumenter og tidsstyringen på hver sag. Sådan et system giver sikkerhed og en let sagshåndtering.

Da vi startede Ginsbo l Valentin for godt et år siden, var én af opgaverne, hurtigt at få et godt og professionelt sagsstyrringsystem i gang, og nogle af de punkter vi overvejede var følgende.

  • Hvordan arbejder vi let og enkelt med journalføring?
  • Hvordan skaber vi struktur på tværs af alle sager?
  • Hvordan kan vi hurtigt og til enhver tid få en oversigt over alle sager

Fra vores tidligere erhvervserfaring vidste vi at systemet WorkPoint kunne afhjælpe vores behov, således vi kunne fortsætte med fokus på at yde faglig og professionel rådgivning og konsulentbistand inden for beskæftigelsesområdet. Vi kontaktede derfor Simplitize med henblik på at få bygget en skræddersyet løsning til netop vores behov.

Struktur, omsorg & troværdighed i hver sag
Når vores arbejde lykkedes så godt, er det fordi vi i arbejdet med borgerne også altid har et tæt samarbejde med både jobcentre og virksomheder. Når en borger bliver henvist til os, er der ofte brug for at handle hurtigt, og da det er sårbare mennesker som har brug for det vores hjælp, er det vigtigt at vi altid har den fornødne kapacitet og det gode overblik, i hver enkelt forløb.

Borgerne har ofte været igennem langvarige forløb, og dokumentationskravet er højt, når vi skal samle et langt forløb, og ofte flerårige indsatser sammen på en struktureret og professionel måde. Vi skal kunne levere oplysninger hurtigt til både jobcentre og borgere, idet vores mål altid er at hjælpe borgerne videre i deres forløb i Jobcenteret. Det er derfor vigtigt, at vi har alle oplysningerne ved hånden, så borgerne får et godt og veldokumenteret forløb.

Vi er glade for, at vi valgte WorkPoint som sagsstyrringssystem, da vi hurtigt og let har et godt overblik over hver borgers forløb. Det gode samarbejde med Simplitize har gjort, at vi i dag har netop den løsning hos WorkPoint som er tilpasset vores behov.

Læs Simplitizes indlæg.

Caseoplæg: Easy case management was key to consultants Ginsbo | Valentin